Sunday, January 18, 2009

Java IntegerCache

Şirkette yazdığımız bir kodu Eclipse FindBugs plugini ile incelerken kodun sarı renkli böcekler tarafından istila edildiğini gördük. Integer sınıfını kullandığımız hemen hemen her sınıf içinde FindBugs bize aşağıdaki uyarıyı veriyordu:
Method invokes inefficient Number constructor; use static valueOf instead

"Yav bırak allah aşkına, alt tarafı bir Integer yaratacaksın" deyip FindBugs uyarısını görmezden gelme varsayılan davranışımdır fakat bugün can sıkıntısının da etkisi ile Java SDK içindeki Integer sınıfının koduna baktım. "new Integer(5)" ile "Integer.valueOf(5)" arasında ne gibi bir fark olabilir çok merak ediyordum. Integer.java sınıfı içerisinde fark yaratan kod aşağıdaki IntegerCache sınıfıymış. JVM sizin için 256 adet tam sayıyı önbelleğe alıyor. -128'den +127'ye kadar olan tam sayılar için Integer.valueOf size hep aynı Integer instance'ını veriyor.
private static class IntegerCache {
private IntegerCache(){}

static final Integer cache[] = new Integer[-(-128) + 127 + 1];

static {
for(int i = 0; i < cache.length; i++)
cache[i] = new Integer(i - 128);
}
}

/**
* Returns a Integer instance representing the specified
* int value.
* If a new Integer instance is not required, this method
* should generally be used in preference to the constructor
* {@link #Integer(int)}, as this method is likely to yield
* significantly better space and time performance by caching
* frequently requested values.
*
* @param i an int value.
* @return a Integer instance representing i.
* @since 1.5
*/
public static Integer valueOf(int i) {
final int offset = 128;
if (i >= -128 && i <= 127) { // must cache 
return IntegerCache.cache[i + offset];
}
return new Integer(i);
}
Küçük bir örnekle konuya nokta koymak istiyorum. Bğyle ufak tefek performans optimizasyonları ile işim olmaz fakat java 1.5'ten beri aktif olan bu özelliği daha yeni öğrendiğim için ilgimi çekti sizinle de paylaşmak istedim.
public class IntegerCacheTest {
public static void main(String[] args) {
Integer int1 = Integer.valueOf(5);
Integer int2 = Integer.valueOf(5);
Integer int3 = new Integer(5);
Integer int4 = 5; 
if ( int1 == int2) {
System.out.println("int1 ve int2 ayni instance.");
} 
if( int1!= int3) {
System.out.println("Fakat int1 ve int3 farkli instance'lar");
} 
if (int1 == int4) {
System.out.println("int1 ve int4 de aynı instance");
} 
if (int1.equals(int2) && int2.equals(int3) && int3.equals(int4)) {
System.out.println("ve son olarak hepsinin değeri aynı :)");
}
}
}
Yukarıdaki kod parçasını çalıştırırsanız aşağıdaki gibi bir çıktı alırsınız.
int1 ve int2 ayni instance.
Fakat int1 ve int3 farkli instance'lar
int1 ve int4 de aynı instance
ve son olarak hepsinin değeri aynı :)
Fakat bu sonuç sizi beni şaşırttığı kadar şaşırtmayabilir :)

Friday, January 9, 2009

Akış Diyagramı

http://xkcd.com/518/ adresinden :

Thursday, January 8, 2009

Web uygulamasını deploy ederken python yardımı

Yazdığım bir web uygulamasının dosyalarını web sunucusuna ftp ile göndermeye çalışırken çektiğim eziyet yüzünden aşağıdaki özellikleri içeren bir script yazmaya karar verdim.
  Script;
 1. Benim seçeceğim bir klasör altındaki tüm dosyaları tarayacak.

 2. Benim belirteceğim süre içerisinde güncellenmiş dosyaları bulacak.

 3. Bulduğu dosyalar CVS (.cvs) ya da SVN (.svn) tarafından kullanılan dosyalar olmayacak

 4. Seçilen dosyaları belirteceğim bir sunucunun belirteceğim bir klasörüne secure ftp ile kopyalacak.

Python standart library içerisisinda ftp istemcisi için ftplib modülü bulunuyor. Fakat bu modül güvenli bağlantıyı (SSH2) desteklemiyor. Bu devirde de ssh haricinde bağlantı kabul eden hosting firması yoktur diye tahmin ediyorum. Google'a arama yaparken Paramiko adındaki modülü buldum. Eğer easy_install kurulu ise paramiko'yu kurmak çok kolay. Burada paramiko kurulumundan bahsetmeye gerek yok zaten README dosyasında detaylı bir şekilde anlatmış adam. Bir hayırsever de paramiko modulünü almış ve üzerine basitleştirilmiş, http://media.commandline.org.uk/code/ssh.txt adresinden indirebileceğiniz python kodunu yazmış. Ben de bu kadar hazır yazılmış kodun üzerine asağıdaki satırları yazdım.

import subprocess
import sys
from ssh import Connection

if len(sys.argv)<4:
print 'usage : python ' + sys.argv[0] + ' source_dir destination_dir hour(s)'
sys.exit()

source_dir = sys.argv[1]
destination_dir = sys.argv[2]
minutes = 60 * int(sys.argv[3])

findCommand = 'find ' + source_dir + ' -type f -mmin -' + str(minutes)
process1 = subprocess.Popen(findCommand.split(), stdout=subprocess.PIPE)
process2 = subprocess.Popen('grep -v .svn'.split(), stdin=process1.stdout, stdout=subprocess.PIPE)

files = process2.stdout.read().strip().split('\n')
host = 'HOST'
username = 'USER'
password = 'PASSWORD'
print 'connecting to ', host
ftp = Connection(host, username=username, password=password)
print 'connected.'
for file in files:
local = file
remote = destination_dir + file.split(source_dir)[1]
print 'sending file ', local, ' to ', remote
ftp.put(local, remote)
ftp.close()
print 'connection closed.'

Yeni güncellenmiş dosyaları bulup bunlar arasından SVN(subversion) dosyaları ayıklamak için linux find ve grep komutlarından yararlandım. Örneğin:
find . -type f -mmin -60 |grep -v 'svn'

komutu bulunduğun dizindeki dosyalardan (klasörler hariç) son 60 dakika içinde güncellenenleri bulur. (subversion dosyalari hariç)
Python ile sistem komutlarını çalıştırmak için subprocess modülünü kullandım. Subprocess modülü ile
 • Sistem komutları çalıştırılabilir.
 • Bir process'in çıktısı başka bir process'e girdi olarak yönlendirilebilir(pipe)
 • Çalıştırılan process'in çıktısı python script'i içinden okunabilir.

Yukarıdaki script'te find komutu çıktısı subprocess modulu yardımı ile grep komutuna veriliyor ve sonuç grep process'inin stdout alanından okunuyor. Yukarıdaki script'i ftp.py olarak kaydettim. /home/ilkinulas/projects/webapps/test dizini altındaki son 5 saat içinde güncellenmiş dosyaları ftp ile web sunucusundaki /home/ilkinulas/webapps/ dizinine atmak için aşağıdaki komutu yazmak yeterli oluyor.
python ftp.py /home/ilkinulas/projects/webapps/test /home/ilkinulas/webapps 5